LỊCH KHAI THÁC TÀU

KUO LUNG/1845S-1846N

Ngày cập nhật: 04-12-2018 14:30

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu KUO LUNG Chuyến 1845S-1846N
ETA 03/12/2018 ETD 04/12/2018
Giờ cập cầu 03/12/2018 17:30 Giờ rời cầu 04/12/2018 14:30
Bắt đầu làm hàng 03/12/2018 18:00 Kết thúc làm hàng 04/12/2018 10:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans