LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROMOTE/1833N-1834s

Ngày cập nhật: 04-12-2018 06:34

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROMOTE Chuyến 1833N-1834s
ETA 02/12/2018 ETD 04/12/2018
Giờ cập cầu 02/12/2018 11:30 Giờ rời cầu 04/12/2018 06:30
Bắt đầu làm hàng 02/12/2018 12:05 Kết thúc làm hàng 04/12/2018 05:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans