LỊCH KHAI THÁC TÀU

RHL ASTRUM/049S-

Ngày cập nhật: 02-12-2018 11:40

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu RHL ASTRUM Chuyến 049S-
ETA 02/12/2018 ETD 02/12/2018
Giờ cập cầu 02/12/2018 07:30 Giờ rời cầu 02/12/2018 10:30
Bắt đầu làm hàng 02/12/2018 07:35 Kết thúc làm hàng 02/12/2018 09:45

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans