LỊCH KHAI THÁC TÀU

UNI-ARISE/0084-545S-0084-545S

Ngày cập nhật: 21-10-2018 18:01

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu UNI-ARISE Chuyến 0084-545S-0084-545S
ETA 20/10/2018 ETD 21/10/2018
Giờ cập cầu 20/10/2018 19:55 Giờ rời cầu 21/10/2018 18:30
Bắt đầu làm hàng 20/10/2018 20:00 Kết thúc làm hàng 21/10/2018 18:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans