LỊCH KHAI THÁC TÀU

CAIYUNHE/1694S-1695N

Ngày cập nhật: 20-10-2018 17:30

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu CAIYUNHE Chuyến 1694S-1695N
ETA 19/10/2018 ETD 20/10/2018
Giờ cập cầu 19/10/2018 11:45 Giờ rời cầu 20/10/2018 17:00
Bắt đầu làm hàng 19/10/2018 12:00 Kết thúc làm hàng 20/10/2018 12:05

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans