LỊCH KHAI THÁC TÀU

UNI-ACCORD/0606-569N-0606-569N

Ngày cập nhật: 23-09-2018 10:30

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu UNI-ACCORD Chuyến 0606-569N-0606-569N
ETA 22/09/2018 ETD 23/09/2018
Giờ cập cầu 22/09/2018 18:45 Giờ rời cầu 23/09/2018 10:30
Bắt đầu làm hàng Đang cập nhật Kết thúc làm hàng 23/09/2018 08:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans