LỊCH KHAI THÁC TÀU

KUO LUNG/1829S-1830N

Ngày cập nhật: 19-08-2018 16:48

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu KUO LUNG Chuyến 1829S-1830N
ETA 18-08-2018 ETD 19-08-2018
Giờ cập cầu 18/08/2018 21:30 Giờ rời cầu 19/04/2018 16:30
Bắt đầu làm hàng 18/08/2018 21:35 Kết thúc làm hàng 19/04/2018 15:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans