LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PIONEER/1828N-1829S

Ngày cập nhật: 18-08-2018 16:29

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PIONEER Chuyến 1828N-1829S
ETA 17-08-2018 ETD 18-08-2018
Giờ cập cầu 18/08/2018 00:25 Giờ rời cầu 18/08/2018 16:30
Bắt đầu làm hàng 18/08/2018 00:30 Kết thúc làm hàng 18/08/2018 16:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans