LỊCH KHAI THÁC TÀU

ZHONG LIAN HAI XIA/1833W-1833E

Ngày cập nhật: 18-08-2018 14:06

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu ZHONG LIAN HAI XIA Chuyến 1833W-1833E
ETA 17-08-3018 ETD 18-08-3018
Giờ cập cầu 17/08/2018 23:10 Giờ rời cầu 18/08/2018 12:30
Bắt đầu làm hàng 17/08/2018 23:15 Kết thúc làm hàng 18/08/2018 11:10

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans