LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROMOTE/1819N-1820S

Ngày cập nhật: 14-08-2018 16:37

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROMOTE Chuyến 1819N-1820S
ETA 13-08-2018 ETD 14-08-2018
Giờ cập cầu 13/08/2018 21:30 Giờ rời cầu 14/08/2018 16:30
Bắt đầu làm hàng 13/08/2018 21:35 Kết thúc làm hàng 14/08/2018 16:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans