LỊCH KHAI THÁC TÀU

UNI ASPIRE/0074-502S-0074-502S

Ngày cập nhật: 12-08-2018 10:30

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu UNI ASPIRE Chuyến 0074-502S-0074-502S
ETA 11/08/2018 ETD 12/08/2018
Giờ cập cầu 11/08/2018 11:30 Giờ rời cầu 12/08/2018 10:30
Bắt đầu làm hàng 11/08/2018 11:35 Kết thúc làm hàng 12/08/2018 05:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans