LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROMOTE/1818N-1819s

Ngày cập nhật: 07-08-2018 10:06

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROMOTE Chuyến 1818N-1819s
ETA 06/08/2018 ETD 07/08/2018
Giờ cập cầu 06/08/2018 09:30 Giờ rời cầu 07/08/2018 10:30
Bắt đầu làm hàng 06/08/2018 09:35 Kết thúc làm hàng 07/08/2018 09:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans