LỊCH KHAI THÁC TÀU

EVER APEX/0073-525S-0073-525S

Ngày cập nhật: 05-08-2018 11:23

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu EVER APEX Chuyến 0073-525S-0073-525S
ETA 04-08-2018 ETD 05-08-2018
Giờ cập cầu 04/08/2018 15:40 Giờ rời cầu 05/08/2018 14:30
Bắt đầu làm hàng 04/08/2018 15:45 Kết thúc làm hàng 05/08/2018 11:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans