ZHONG LIAN HAI XIA

Cập nhật: 25/09/2018 9:39:18 CH

RHL ASTRUM

Cập nhật: 25/09/2018 1:39:24 CH

UNI-ACCORD

Cập nhật: 23/09/2018 10:30:47 SA

PROMOTE

Cập nhật: 23/09/2018 10:31:19 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

BAGAN STAR/1617S-1618n

Ngày cập nhật: 10-05-2016 22:41

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu BAGAN STAR Chuyến 1617S-1618n
ETA 10/05/2016 ETD 10/05/2016
Giờ cập cầu 10/05/2016 01:30 Giờ rời cầu 10/05/2016 22:30
Bắt đầu làm hàng 10/05/2016 01:35 Kết thúc làm hàng 10/05/2016 19:10

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans