ZHONG LIAN HAI XIA

Cập nhật: 25/09/2018 9:39:18 CH

RHL ASTRUM

Cập nhật: 25/09/2018 1:39:24 CH

UNI-ACCORD

Cập nhật: 23/09/2018 10:30:47 SA

PROMOTE

Cập nhật: 23/09/2018 10:31:19 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

BAGAN STAR/1615S-1616N

Ngày cập nhật: 28-04-2016 12:44

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu BAGAN STAR Chuyến 1615S-1616N
ETA 27/04/2016 ETD 28/04/2016
Giờ cập cầu 27/04/2016 15:40 Giờ rời cầu 28/04/2016 12:30
Bắt đầu làm hàng 27/04/2016 15:45 Kết thúc làm hàng 28/04/2016 07:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans