UNI-ARISE

Cập nhật: 21/10/2018 5:03:09 SA

PROSPER

Cập nhật: 21/10/2018 1:55:20 CH

CAIYUNHE

Cập nhật: 20/10/2018 5:30:17 CH

ZHONG LIAN HAI XIA

Cập nhật: 18/10/2018 8:24:49 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

KUO LUNG/1745S-1746N

Ngày cập nhật: 25-11-2017 14:28

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu KUO LUNG Chuyến 1745S-1746N
ETA 24/11/2017 ETD 25/11/2017
Giờ cập cầu 24/11/2017 21:30 Giờ rời cầu 25/11/2017 12:30
Bắt đầu làm hàng 24/11/2017 21:35 Kết thúc làm hàng 25/11/2017 09:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans