MIYUNHE

Cập nhật: 22/07/2018 7:29:27 CH

PROMOTE

Cập nhật: 22/07/2018 12:33:23 CH

PROSPER

Cập nhật: 20/07/2018 11:03:25 CH

ZHONG LIAN HAI XIA

Cập nhật: 20/07/2018 11:41:55 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

KUO LUNG/1745S-1746N

Ngày cập nhật: 25-11-2017 14:28

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu KUO LUNG Chuyến 1745S-1746N
ETA 24/11/2017 ETD 25/11/2017
Giờ cập cầu 24/11/2017 21:30 Giờ rời cầu 25/11/2017 12:30
Bắt đầu làm hàng 24/11/2017 21:35 Kết thúc làm hàng 25/11/2017 09:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans