KUO LUNG

Cập nhật: 18/08/2018 9:41:23 CH

VSICO PIONEER

Cập nhật: 18/08/2018 4:29:22 CH

ZHONG LIAN HAI XIA

Cập nhật: 18/08/2018 2:06:15 CH

PROMOTE

Cập nhật: 14/08/2018 4:37:20 CH

LỊCH KHAI THÁC TÀU

ZHONG LIAN HAI XIA/1747W-1747E

Ngày cập nhật: 23-11-2017 05:39

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu ZHONG LIAN HAI XIA Chuyến 1747W-1747E
ETA 22-11-2017 ETD 23-11-2017
Giờ cập cầu 22/11/2017 10:00 Giờ rời cầu 23/11/2017 06:30
Bắt đầu làm hàng 22/11/2017 10:05 Kết thúc làm hàng 23/11/2017 03:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans