LỊCH KHAI THÁC TÀU

ZHONG LIAN HAI XIA/1747W-1747E

Ngày cập nhật: 23-11-2017 05:39

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
TàuZHONG LIAN HAI XIA Chuyến1747W-1747E
ETA22-11-2017 ETD23-11-2017
Giờ cập cầu22/11/2017 10:00 Giờ rời cầu23/11/2017 06:30
Bắt đầu làm hàng22/11/2017 10:05 Kết thúc làm hàng23/11/2017 03:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans