VSICO PIONEER

Cập nhật: 18/11/2018 9:39:55 CH

HAIAN TIME

Cập nhật: 18/11/2018 7:20:36 CH

HAIAN BELL

Cập nhật: 18/11/2018 10:52:15 SA

RHL ASTRUM

Cập nhật: 17/11/2018 6:26:43 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

ZHONG LIAN HAI XIA/1747W-1747E

Ngày cập nhật: 23-11-2017 05:39

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu ZHONG LIAN HAI XIA Chuyến 1747W-1747E
ETA 22-11-2017 ETD 23-11-2017
Giờ cập cầu 22/11/2017 10:00 Giờ rời cầu 23/11/2017 06:30
Bắt đầu làm hàng 22/11/2017 10:05 Kết thúc làm hàng 23/11/2017 03:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans