UNI-ARISE

Cập nhật: 21/10/2018 5:03:09 SA

PROSPER

Cập nhật: 21/10/2018 1:55:20 CH

CAIYUNHE

Cập nhật: 20/10/2018 5:30:17 CH

ZHONG LIAN HAI XIA

Cập nhật: 18/10/2018 8:24:49 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

PRUDENT/1738N-1739S

Ngày cập nhật: 21-11-2017 22:31

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PRUDENT Chuyến 1738N-1739S
ETA 21/11/2017 ETD 21/11/2017
Giờ cập cầu 21/11/2017 01:15 Giờ rời cầu 21/11/2017 22:30
Bắt đầu làm hàng 21/11/2017 01:20 Kết thúc làm hàng 21/11/2017 20:40

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans