LỊCH KHAI THÁC TÀU

PRUDENT/1738N-1739S

Ngày cập nhật: 21-11-2017 22:31

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
TàuPRUDENT Chuyến1738N-1739S
ETA21/11/2017 ETD21/11/2017
Giờ cập cầu21/11/2017 01:15 Giờ rời cầu21/11/2017 22:30
Bắt đầu làm hàng21/11/2017 01:20 Kết thúc làm hàng21/11/2017 20:40

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans