UNI-ARISE

Cập nhật: 21/10/2018 5:03:09 SA

PROSPER

Cập nhật: 21/10/2018 1:55:20 CH

CAIYUNHE

Cập nhật: 20/10/2018 5:30:17 CH

ZHONG LIAN HAI XIA

Cập nhật: 18/10/2018 8:24:49 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

FENGYUNHE/1662S-1663N

Ngày cập nhật: 21-11-2017 01:12

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu FENGYUNHE Chuyến 1662S-1663N
ETA 20/11/2017 ETD 21/11/2017
Giờ cập cầu 20/11/2017 01:30 Giờ rời cầu 21/11/2017 00:30
Bắt đầu làm hàng 20/11/2017 01:35 Kết thúc làm hàng 20/11/2017 19:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans