LỊCH KHAI THÁC TÀU

FENGYUNHE/1662S-1663N

Ngày cập nhật: 21-11-2017 01:12

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
TàuFENGYUNHE Chuyến1662S-1663N
ETA20/11/2017 ETD21/11/2017
Giờ cập cầu20/11/2017 01:30 Giờ rời cầu21/11/2017 00:30
Bắt đầu làm hàng20/11/2017 01:35 Kết thúc làm hàng20/11/2017 19:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans