LỊCH KHAI THÁC TÀU

VINAFCO28/SG28-V166-SG28-V166

Ngày cập nhật: 20-11-2017 18:13

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VINAFCO28 Chuyến SG28-V166-SG28-V166
ETA 16/11/2017 ETD 17/11/2017
Giờ cập cầu 16/11/2017 09:50 Giờ rời cầu 17/11/2017 06:30
Bắt đầu làm hàng 16/11/2017 10:00 Kết thúc làm hàng 17/11/2017 05:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans