LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PIONEER/1739N-1740S

Ngày cập nhật: 17-11-2017 22:31

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PIONEER Chuyến 1739N-1740S
ETA 17/11/2017 ETD 18/11/2017
Giờ cập cầu 17/11/2017 17:20 Giờ rời cầu Đang cập nhật
Bắt đầu làm hàng 17/11/2017 17:30 Kết thúc làm hàng 17/11/2017 21:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans