LỊCH KHAI THÁC TÀU

UNI ASPIRE/0035-489S-0035-489S

Ngày cập nhật: 12-11-2017 07:14

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu UNI ASPIRE Chuyến 0035-489S-0035-489S
ETA 11/11/2017 ETD 12/11/2017
Giờ cập cầu 11/11/2017 08:00 Giờ rời cầu 12/11/2017 04:30
Bắt đầu làm hàng 11/11/2017 08:00 Kết thúc làm hàng 12/11/2017 03:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans