LỊCH KHAI THÁC TÀU

VSICO PIONEER/1738N-1739S

Ngày cập nhật: 11-11-2017 06:48

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu VSICO PIONEER Chuyến 1738N-1739S
ETA 10-11-2017 ETD 11-11-2017
Giờ cập cầu 10/11/2017 11:30 Giờ rời cầu 11/11/2017 06:30
Bắt đầu làm hàng 10/11/2017 12:00 Kết thúc làm hàng 11/11/2017 05:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans