LỊCH KHAI THÁC TÀU

KUO LUNG/1743S-1744N

Ngày cập nhật: 10-11-2017 21:30

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu KUO LUNG Chuyến 1743S-1744N
ETA 10/11/2017 ETD 11/11/2017
Giờ cập cầu 10/11/2017 01:30 Giờ rời cầu 10/11/2017 20:30
Bắt đầu làm hàng 10/11/2017 01:30 Kết thúc làm hàng 10/11/2017 18:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans