VSICO PIONEER

Cập nhật: 19/11/2018 1:56:42 SA

HAIAN TIME

Cập nhật: 18/11/2018 7:20:36 CH

HAIAN BELL

Cập nhật: 18/11/2018 10:52:15 SA

RHL ASTRUM

Cập nhật: 17/11/2018 6:26:43 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

KUO LUNG/1743S-1744N

Ngày cập nhật: 10-11-2017 21:30

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu KUO LUNG Chuyến 1743S-1744N
ETA 10/11/2017 ETD 11/11/2017
Giờ cập cầu 10/11/2017 01:30 Giờ rời cầu 10/11/2017 20:30
Bắt đầu làm hàng 10/11/2017 01:30 Kết thúc làm hàng 10/11/2017 18:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans