KUO LUNG

Cập nhật: 18/08/2018 9:41:23 CH

VSICO PIONEER

Cập nhật: 18/08/2018 4:29:22 CH

ZHONG LIAN HAI XIA

Cập nhật: 18/08/2018 2:06:15 CH

PROMOTE

Cập nhật: 14/08/2018 4:37:20 CH

LỊCH KHAI THÁC TÀU

PRUDENT/1731N-1732S

Ngày cập nhật: 26-09-2017 02:32

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PRUDENT Chuyến 1731N-1732S
ETA 24-09-2017 ETD 26-09-2017
Giờ cập cầu 24/09/2017 21:10 Giờ rời cầu 26/09/2017 02:30
Bắt đầu làm hàng 24/09/2017 21:15 Kết thúc làm hàng 26/09/2017 00:50

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans