LỊCH KHAI THÁC TÀU
JINYUNHE

Cập nhật: 22/10/2017 11:55:21 CH

UNI ASPIRE

Cập nhật: 22/10/2017 6:01:20 CH

PROSPER

Cập nhật: 22/10/2017 6:36:50 SA

PRUDENT

Cập nhật: 20/10/2017 10:39:33 CH

LỊCH KHAI THÁC TÀU

PRUDENT/1731N-1732S

Ngày cập nhật: 26-09-2017 02:32

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
TàuPRUDENT Chuyến1731N-1732S
ETA24-09-2017 ETD26-09-2017
Giờ cập cầu24/09/2017 21:10 Giờ rời cầu26/09/2017 02:30
Bắt đầu làm hàng24/09/2017 21:15 Kết thúc làm hàng26/09/2017 00:50

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans