LỊCH KHAI THÁC TÀU

PRUDENT/1731N-1732S

Ngày cập nhật: 26-09-2017 02:32

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
TàuPRUDENT Chuyến1731N-1732S
ETA24-09-2017 ETD26-09-2017
Giờ cập cầu24/09/2017 21:10 Giờ rời cầu26/09/2017 02:30
Bắt đầu làm hàng24/09/2017 21:15 Kết thúc làm hàng26/09/2017 00:50

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans