LỊCH KHAI THÁC TÀU

EVER APEX/0028-510S-0028-510S

Ngày cập nhật: 24-09-2017 21:16

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
TàuEVER APEX Chuyến0028-510S-0028-510S
ETA23/09/2017 ETD24/09/2017
Giờ cập cầu23/09/2017 23:15 Giờ rời cầu24/09/2017 20:30
Bắt đầu làm hàng23/09/2017 23:45 Kết thúc làm hàng24/09/2017 17:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans