LỊCH KHAI THÁC TÀU

EVER APEX/0028-510S-0028-510S

Ngày cập nhật: 24-09-2017 21:16

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu EVER APEX Chuyến 0028-510S-0028-510S
ETA 23/09/2017 ETD 24/09/2017
Giờ cập cầu 23/09/2017 23:15 Giờ rời cầu 24/09/2017 20:30
Bắt đầu làm hàng 23/09/2017 23:45 Kết thúc làm hàng 24/09/2017 17:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans