LỊCH KHAI THÁC TÀU
PRUDENT

Cập nhật: 25/09/2017 5:42:10 SA

EVER APEX

Cập nhật: 24/09/2017 9:16:58 CH

VSICO PIONEER

Cập nhật: 23/09/2017 10:31:26 CH

CAIYUNHE

Cập nhật: 23/09/2017 10:30:38 CH

LỊCH KHAI THÁC TÀU

ZHONGLIANHAIXIA/1737W-1737E

Ngày cập nhật: 14-09-2017 04:25

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
TàuZHONGLIANHAIXIA Chuyến1737W-1737E
ETA13/09/2017 ETD14/09/2017
Giờ cập cầu13/09/2017 09:20 Giờ rời cầu14/09/2017 04:30
Bắt đầu làm hàng13/09/2017 09:20 Kết thúc làm hàng14/09/2017 02:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans