LỊCH KHAI THÁC TÀU

KHONG DUNG NHE/1737W-1737E

Ngày cập nhật: 14-09-2017 04:25

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
TàuKHONG DUNG NHE Chuyến1737W-1737E
ETA13/09/2017 ETD14/09/2017
Giờ cập cầu13/09/2017 09:20 Giờ rời cầu14/09/2017 04:30
Bắt đầu làm hàng13/09/2017 09:20 Kết thúc làm hàng14/09/2017 02:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans