LỊCH KHAI THÁC TÀU
ZHONG LIAN HAI XIA

Cập nhật: 13/12/2017 4:57:53 CH

VSICO PIONEER

Cập nhật: 13/12/2017 8:46:06 SA

FENG YUN HE

Cập nhật: 12/12/2017 11:48:07 SA

PROSPER

Cập nhật: 12/12/2017 11:47:33 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

ZHONGLIANHAIXIA/1737W-1737E

Ngày cập nhật: 14-09-2017 04:25

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
TàuZHONGLIANHAIXIA Chuyến1737W-1737E
ETA13/09/2017 ETD14/09/2017
Giờ cập cầu13/09/2017 09:20 Giờ rời cầu14/09/2017 04:30
Bắt đầu làm hàng13/09/2017 09:20 Kết thúc làm hàng14/09/2017 02:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans