LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROSPER/1732N-1733S

Ngày cập nhật: 13-09-2017 04:03

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
TàuPROSPER Chuyến1732N-1733S
ETA12/09/2017 ETD13/092017
Giờ cập cầu12/09/2017 03:10 Giờ rời cầu13/09/2017 04:30
Bắt đầu làm hàng12/09/2017 03:15 Kết thúc làm hàng13/09/2017 04:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans