LỊCH KHAI THÁC TÀU

/0026-533S-0026-533S

Ngày cập nhật: 10-09-2017 14:39

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu Chuyến0026-533S-0026-533S
ETA09/09/2017 ETD10/09/1017
Giờ cập cầu09/09/2017 15:30 Giờ rời cầu10/09/2017 14:30
Bắt đầu làm hàng09/09/2017 15:35 Kết thúc làm hàng10/09/2017 13:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans