COUGAR

Cập nhật: 23/06/2018 2:33:43 CH

PROSPER

Cập nhật: 22/06/2018 10:30:34 CH

ZHONG LIAN HAI XIA

Cập nhật: 22/06/2018 3:58:47 CH

KUO LUNG

Cập nhật: 19/06/2018 4:21:17 CH

LỊCH KHAI THÁC TÀU

PRUDENT/1729N-1730S

Ngày cập nhật: 10-09-2017 08:30

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PRUDENT Chuyến 1729N-1730S
ETA 09-09-2017 ETD 10-09-2017
Giờ cập cầu 09/09/2017 01:30 Giờ rời cầu 10/09/2017 08:30
Bắt đầu làm hàng 09/09/2017 01:45 Kết thúc làm hàng 10/09/2017 07:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans