LỊCH KHAI THÁC TÀU
PRUDENT

Cập nhật: 25/09/2017 5:42:10 SA

EVER APEX

Cập nhật: 24/09/2017 9:16:58 CH

VSICO PIONEER

Cập nhật: 23/09/2017 10:31:26 CH

CAIYUNHE

Cập nhật: 23/09/2017 10:30:38 CH

LỊCH KHAI THÁC TÀU

PRUDENT/1729N-1730S

Ngày cập nhật: 10-09-2017 08:30

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
TàuPRUDENT Chuyến1729N-1730S
ETA09-09-2017 ETD10-09-2017
Giờ cập cầu09/09/2017 01:30 Giờ rời cầu10/09/2017 08:30
Bắt đầu làm hàng09/09/2017 01:45 Kết thúc làm hàng10/09/2017 07:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans