LỊCH KHAI THÁC TÀU
KUO LUNG

Cập nhật: 24/11/2017 9:50:11 CH

ZHONG LIAN HAI XIA

Cập nhật: 23/11/2017 5:39:52 SA

PRUDENT

Cập nhật: 21/11/2017 10:31:28 CH

FENG YUN HE

Cập nhật: 21/11/2017 1:12:00 SA

LỊCH KHAI THÁC TÀU

PRUDENT/1729N-1730S

Ngày cập nhật: 10-09-2017 08:30

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
TàuPRUDENT Chuyến1729N-1730S
ETA09-09-2017 ETD10-09-2017
Giờ cập cầu09/09/2017 01:30 Giờ rời cầu10/09/2017 08:30
Bắt đầu làm hàng09/09/2017 01:45 Kết thúc làm hàng10/09/2017 07:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans