LỊCH KHAI THÁC TÀU

BAGAN STAR/1613S-1614N

Ngày cập nhật: 14-04-2016 18:18

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu BAGAN STAR Chuyến 1613S-1614N
ETA sáng thứ năm 14/4/2016 ETD sáng thứ sáu 15/4/2016
Giờ cập cầu 13/04/2016 23:30 Giờ rời cầu 14/04/2016 18:30
Bắt đầu làm hàng 14/04/2016 00:02 Kết thúc làm hàng 14/04/2016 16:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans