LỊCH KHAI THÁC TÀU

PREMIER/2044N-2045S

Ngày cập nhật: 23-11-2020 14:24

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PREMIER Chuyến 2044N-2045S
ETA 21/11/2020 ETD 22/11/2020
Giờ cập cầu 21/11/2020 07:45 Giờ rời cầu 22/11/2020 06:30
Bắt đầu làm hàng 21/11/2020 07:50 Kết thúc làm hàng 22/11/2020 05:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans