LỊCH KHAI THÁC TÀU

MIYUNHE/1764S-1765N

Ngày cập nhật: 23-11-2020 21:38

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu MIYUNHE Chuyến 1764S-1765N
ETA 19/11/2020 ETD 20/11/2020
Giờ cập cầu 19/11/2020 03:35 Giờ rời cầu 20/11/2020 08:30
Bắt đầu làm hàng 19/11/2020 03:40 Kết thúc làm hàng 20/11/2020 06:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans