LỊCH KHAI THÁC TÀU

SITC HAIPHONG/NILL-2030W

Ngày cập nhật: 18-11-2020 14:20

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu SITC HAIPHONG Chuyến NILL-2030W
ETA 18/11/2020 ETD 19/112020
Giờ cập cầu 18/11/2020 13:30 Giờ rời cầu Đang cập nhật
Bắt đầu làm hàng Đang cập nhật Kết thúc làm hàng Đang cập nhật

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans