LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROGRESS/2035N-2036S

Ngày cập nhật: 18-11-2020 06:31

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROGRESS Chuyến 2035N-2036S
ETA 17/11/2020 ETD 18/11/2020
Giờ cập cầu 17/11/2020 01:15 Giờ rời cầu 18/11/2020 06:30
Bắt đầu làm hàng 17/11/2020 01:15 Kết thúc làm hàng 18/11/2020 04:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans