LỊCH KHAI THÁC TÀU

MIYUNHE/1762S-1763N

Ngày cập nhật: 25-10-2020 10:46

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu MIYUNHE Chuyến 1762S-1763N
ETA 24/10/2020 ETD 25/10/2020
Giờ cập cầu 24/10/2020 13:25 Giờ rời cầu Đang cập nhật
Bắt đầu làm hàng 24/10/2020 20:25 Kết thúc làm hàng 25/10/2020 10:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans