LỊCH KHAI THÁC TÀU

CAPE FULMAR/101S-101N

Ngày cập nhật: 24-10-2020 09:06

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu CAPE FULMAR Chuyến 101S-101N
ETA 23/10/2020 ETD 24/10/2020
Giờ cập cầu 23/10/2020 09:40 Giờ rời cầu 24/10/2020 08:30
Bắt đầu làm hàng 23/10/2020 09:45 Kết thúc làm hàng 24/10/2020 05:05

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans