LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROGRESS/2032N-2033S

Ngày cập nhật: 26-10-2020 11:03

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROGRESS Chuyến 2032N-2033S
ETA 23/10/2020 ETD 24/10/2020
Giờ cập cầu 23/10/2020 05:45 Giờ rời cầu 24/10/2020 10:30
Bắt đầu làm hàng 23/10/2020 06:00 Kết thúc làm hàng 24/10/2020 03:40

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans