LỊCH KHAI THÁC TÀU

PREMIER/2040N-2041S

Ngày cập nhật: 19-10-2020 22:31

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PREMIER Chuyến 2040N-2041S
ETA 18/10/2020 ETD 19/10/2020
Giờ cập cầu 18/10/2020 23:10 Giờ rời cầu Đang cập nhật
Bắt đầu làm hàng 18/10/2020 23:15 Kết thúc làm hàng 19/10/2020 22:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans