LỊCH KHAI THÁC TÀU

CAIYUNHE/388S-388S

Ngày cập nhật: 19-10-2020 05:01

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu CAIYUNHE Chuyến 388S-388S
ETA 16/10/2020 ETD 17/10/2020
Giờ cập cầu 16/10/2020 17:45 Giờ rời cầu 17/10/2020 14:30
Bắt đầu làm hàng 16/10/2020 18:00 Kết thúc làm hàng 17/10/2020 09:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans