LỊCH KHAI THÁC TÀU

FENGYUNHE/1762S-1763N

Ngày cập nhật: 16-10-2020 11:55

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu FENGYUNHE Chuyến 1762S-1763N
ETA 15/10/2020 ETD 16/10/2020
Giờ cập cầu 15/10/2020 17:35 Giờ rời cầu Đang cập nhật
Bắt đầu làm hàng 15/10/2020 18:00 Kết thúc làm hàng 16/10/2020 11:55

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans