LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROGRESS/2031N-2032S

Ngày cập nhật: 16-10-2020 14:25

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROGRESS Chuyến 2031N-2032S
ETA 15/10/2020 ETD 16/10/2020
Giờ cập cầu 15/10/2020 13:45 Giờ rời cầu 16/10/2020 14:30
Bắt đầu làm hàng 15/10/2020 13:50 Kết thúc làm hàng 16/10/2020 13:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans