LỊCH KHAI THÁC TÀU

BRIGHT LAEM CHABANG/NILL-2042N

Ngày cập nhật: 15-10-2020 12:41

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu BRIGHT LAEM CHABANG Chuyến NILL-2042N
ETA 14/10/2020 ETD 15/10/2020
Giờ cập cầu 14/10/2020 18:30 Giờ rời cầu 14/10/2020 12:30
Bắt đầu làm hàng Đang cập nhật Kết thúc làm hàng 14/10/2020 12:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans