LỊCH KHAI THÁC TÀU

BRIGHT LAEM CHABANG/2037S-2038N

Ngày cập nhật: 24-09-2020 05:51

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu BRIGHT LAEM CHABANG Chuyến 2037S-2038N
ETA 23/09/2020 ETD 24/09/2020
Giờ cập cầu 23/09/2020 07:15 Giờ rời cầu Đang cập nhật
Bắt đầu làm hàng 23/09/2020 07:20 Kết thúc làm hàng 24/09/2020 05:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans