LỊCH KHAI THÁC TÀU

CAPE FARO/046S-046S

Ngày cập nhật: 21-09-2020 02:37

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu CAPE FARO Chuyến 046S-046S
ETA 20/09/2020 ETD 21/092020
Giờ cập cầu 20/09/2020 19:15 Giờ rời cầu 21/09/2020 02:30
Bắt đầu làm hàng 20/09/2020 19:20 Kết thúc làm hàng 20/09/2020 23:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans