LỊCH KHAI THÁC TÀU

PREMIER/2036N-2037S

Ngày cập nhật: 20-09-2020 19:43

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PREMIER Chuyến 2036N-2037S
ETA 19/09/2020 ETD 20/09/2020
Giờ cập cầu 19/09/2020 19:30 Giờ rời cầu 20/09/2020 18:30
Bắt đầu làm hàng 19/09/2020 19:35 Kết thúc làm hàng 20/09/2020 14:45

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans