LỊCH KHAI THÁC TÀU

PROGRESS/NIL-2028S

Ngày cập nhật: 17-09-2020 13:52

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PROGRESS Chuyến NIL-2028S
ETA 16/09/2020 ETD 17/09/2020
Giờ cập cầu 16/09/2020 22:00 Giờ rời cầu Đang cập nhật
Bắt đầu làm hàng Đang cập nhật Kết thúc làm hàng 17/09/2020 13:30

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans