LỊCH KHAI THÁC TÀU

PREMIER/2035N-2036S

Ngày cập nhật: 13-09-2020 14:29

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu PREMIER Chuyến 2035N-2036S
ETA 12/09/2020 ETD 13/09/2020
Giờ cập cầu 12/09/2020 15:30 Giờ rời cầu 13/09/2020 14:30
Bắt đầu làm hàng 12/09/2020 18:00 Kết thúc làm hàng 13/09/2020 12:10

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans