LỊCH KHAI THÁC TÀU

MIYUNHE/1756S-1757N

Ngày cập nhật: 12-09-2020 13:43

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu MIYUNHE Chuyến 1756S-1757N
ETA 11/09/2020 ETD 12/09/2020
Giờ cập cầu 11/09/2020 13:30 Giờ rời cầu 12/09/2020 12:30
Bắt đầu làm hàng 11/09/2020 13:35 Kết thúc làm hàng 12/09/2020 10:00

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans