LỊCH KHAI THÁC TÀU

KUO LUNG/2035S-2036N

Ngày cập nhật: 07-09-2020 16:48

KẾ HOẠCH KHAI THÁC TÀU
Tàu KUO LUNG Chuyến 2035S-2036N
ETA 06/09/2020 ETD 07/09/2020
Giờ cập cầu 06/09/2020 20:00 Giờ rời cầu 07/09/2020 16:30
Bắt đầu làm hàng 06/09/2020 20:05 Kết thúc làm hàng 07/09/2020 14:15

Bài viết khác

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
  • SITC-DINHVU
  • vsico
  • msc
  • oocl
  • apl
  • yangming
  • benline
  • shinotrans